Trädgården

Vår tomtyta är drygt 5000 kvm varav trädgården är ca 2000 kvm. Från början bestod tomten av två relativt platta åkerlappar och på vissa ställen låg berget mycket ytligt. För att göra  trädgården mera intressant skapade vi nivåskillnader genom att gräva ur och flytta jordmassor. På andra ställen grävde vi fram berget och planterade stenpartiväxter mellan berghällarna.

Vi har fraktat hit åtskilliga ton sten för att bygga den miljö vi ville skapa. Stenarna i sig är dekorativa och lagrar dessutom dagsvärmen och utjämnar dygnstemperaturen genom att avge värme på natten. Bland annat tack vare det kan vi odla många växter som annars inte skulle klara vår växtzon.

I trädgården finns idag mer än 2000 olika växter, det är främst perenner men även buskar, träd och klätterväxter. Vi har även många arrangemang med sommarblommor i krukor.

Målet var att skapa en spännande trädgård med olika "rum" med varierande teman. Exempelvis en liten asiatisk del,
en annan med lummig mossa, en tredje med stora stenar och klätterväxter. Vatten i trädgården finns i form av
en bäck och en damm med vattenväxter och fiskar. En härlig vattenoas dit småfåglar gärna söker sig.

Snirklande gångar, lagda med många olika material, tar dig genom trädgårdens olika "rum". Tanken är att inte visa hela trädgården på en gång utan portionsvis för att väcka nyfikenhet och förväntan att se vad som finns runt nästa hörn.