Trädgården

Vår tomtyta är drygt 5000 kvm varav trädgården är ca 2000 kvm. Från början bestod tomten av två relativt platta åkerlappar och på vissa ställen låg berget mycket ytligt. För att göra  trädgården mera intressant skapade vi nivåskillnader genom att gräva ur och flytta jordmassor. På andra ställen grävde vi fram berget och planterade stenpartiväxter mellan berghällarna.

Vi har fraktat hit åtskilliga ton sten för att bygga den miljö vi ville skapa. Stenarna i sig är dekorativa och lagrar dessutom dagsvärmen och utjämnar dygnstemperaturen genom att avge värme på natten. Bland annat tack vare det kan vi odla många växter som annars inte skulle klara sig i vår växtzon.

I trädgården finns idag mer än 2000 olika växter.        Det är främst perenner men även buskar, träd och klätterväxter. Vi har även många arrangemang med sommarblommor    i stora krukor.

Målet var att skapa en spännande trädgård med olika "rum" med varierande teman. Bland annat en liten asiatisk del.
I vår näckrosdamm  trivs grodor och salamandrar och  den är mycket uppskattad av småfåglar som gärna kommer  för  ett  svalkande bad.

Gångar, lagda med många olika material, tar dig till trädgårdens olika "rum". Tanken var att inte visa hela allt på en gång utan portionsvis, för att väcka nyfikenhet och förväntan att se vad som finns runt nästa hörn.