Trädgårdstips

Tips för en lättskött trädgård.

Välj rätt växt till rätt plats. Även om det tar tid så gör grundarbetet noggrant, rensa bort allt ogräs innan du planterar, det tjänar du på. Bar jord verkar som en magnet på ogräset. Välj tåliga växter och plantera tätt, då får du snabbt ett vackert resultat och minskad möjlighet för ogräs att rota sig. Det finns även många bra marktäckare som sprider sig snabbt mellan högre perenner och buskar. Täckbark är också mycket bra. 

Plantera bladväxter som stomme i rabatten. Det finns så oändligt många växter med olika bladform och färger. Perenner blommar under en kortare tid, men bladen är oftas lika vackra under hela säsongen. Verkar en plantering rörig så har storbladiga växter en lugnande påverkan. Glöm inte vintergröna växter, städse gröna buskar och barrväxter.Lättast att få en rabatt med vackert resultat är att välja färgnyanser som ligger nära varandra och gärna varma färger. Har du trädgård på liten yta bör du begränsa antalet färger. Med många olika färger blir intrycket oroligt och  trädgården upplevs som mindre. Lägg trampstenar i breda rabatter, det underlättar vid rensning. Stenarna lagrar värme under dagen och utjämnar dygnstemperaturen genom att avge värme under natten.

I upphöjda bäddar värms jorden upp snabbare.

Skapa ´rum` i trädgården med spaljéer, plank, häckar och marksten.

Buskar skapar lummighet och träd ger trädgården grönskande tak.

Njut av din trädgård även under den mörka årstiden. Belys ett träd eller buskparti med höstfärger och få spännande ljuseffekter.